Е-картичка електронско плаќање
ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ СО ЕЛЕКТРОНСКА БАНКОВНА КАРТИЦА-ВИСА-МАСТЕРД И ДРУГИ НАПРАВЕТЕ НАРАЧКА И ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛ 077-695014 ВО ЖИВО ИЛИ ПРАТЕТЕ ПОРАКА ДЕКА САКАТА ДА ПЛАТИТЕ ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКА ТРАНСАКЦИЈА И НИЕ ЌЕ ВИ ИСПРАТИМЕ ЛИНК ДА ЈА НАПРАВИТЕ ТРАНСАКЦИЈАТА СО ВИСА ,МАСТЕР И ДР ВИД НА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЦИ

Вашата безбедност е најголема во сè што правиме. Нашите услуги одат над и подалеку за да ве заштитат нас и нашите клиенти од
измамничка активност. Ние ви обезбедиме безбедност што ве спасува од грижи за измама и кражбa.

Портал за плаќање 2Checkout има напредна заштита од измама, користејќи повеќе од 300 правила за измама секогаш кога некој ќе купува преку нашата веб-страница. Ова е прилично импресивно со оглед дека ги опфаќа сите основи што би очекувале.

2Checkout е овластен PCI Ниво 1, што е највисоко ниво што може да го има компанијата. Тие исто така имаат тристепена стратегија за одбрана за откривање на измама во реално време. Целта е да се искористи измамнички активности пред да се случи, и се чини дека 2Checkout прави добра работа за тоа.

Цена за проверка на самата трансакција За конверзија на домашна валута, просечниот надоместок од 2% -5% се наплатува над дневниот курс на банка.
Тоа значи дека се наплатува плус електронски трошок од 2-5% од целата сума.пш Пример на 100.00 македонски ден доплаќате усте2-5 ден за самата трансакција. Благодариме на вашето разбирање.